Uddrag af kundeudtalelser

Flere ses i de anmelderroste bøger fra os, som bl.a. opnåede bestseller status.

Anne Mette Finnerup
Anbefaling af Livssamtalen til lederudvikling og personlig udvikling
Jeg er 48 år og oplever at have succes i et krævende lederjob og en rimelig balance i familielivet. Jeg har mange år tilbage i arbejdslivet endnu, og tænker en del over, om jeg skal gøre mere af det samme, om jeg skal fortsætte karrierevejen, eller om jeg med fordel for alle kan ændre på noget i de fremtidige valg, der vil komme.Succes i nutidens samfund medfører efter min opfattelse et højt krav om effektivitet. Jeg ser mange omkring mig blive stressede, ulykkelige og føler også tit, at jeg giver lidt for meget af mig selv i forhold til muligheden for at restituere. Det kræver selvledelse og selvopholdelse, balance og mådeholdenhed i, hvor meget vi kan yde og opnå.
Jeg har erfaret Winnies Heart&HeadLeadership på mit eget system, og jeg kan helt klart anbefale det. Såvel samtalerne som arbejdet med dyr og i naturen. Det har givet mig så meget.
Samtalerne med Winnie har givet mig helt nye indsigter i mine egne værdier og reaktionsmønstre. Jeg har nu mulighed for at udforske mit eget sind og derved kunne tage beslutninger og finde veje, der gør godt for mit indre velvære og fulde tilfredshed.
Det betyder ikke, at jeg dropper karrierevejen, men jeg kan tage mine valg med en større følelse af overbevisning og ro.Jeg har altid være videbegærlig og læselysten, men man ikke kan læse sig til det, som samtaler med Winnie giver. Her kommer helt nye input, der går rent ind. For de handler om dig, den du er, det du tænker og gør hver eneste dag.Winnie bad mig ved en af samtalerne om, at jeg skulle skal lave øvelser i samarbejde med en hest. Det var ikke grænseoverskridende for mig, da jeg selv har flere slags dyr, men det var overraskende, hvor meget jeg kunne lære om mig selv ved at skulle vise eller gøre tingene i stedet for at fortælle om dem. Hesten reagerede tydeligt, på alt hvad jeg gjorde, og de stemninger jeg kom med.
De indsigter jeg fik, mens jeg brugte hoved og krop sammen, husker jeg allerbedst. Her var det mine reaktionsmønstre overfor medarbejderne, jeg virkelig fik sat fokus på, og jeg er sikker på, at det kommer mig selv og alle mennesker og dyr omkring mig, at jeg på denne måde kan genkende mine reaktionsmønstre og ændre dem til et endnu bedre og udviklende samarbejde.
Henriette Bæk Jensen

Om Winnie som kursusleder
Winnie underviser med et engagement, en rummelighed og et overblik man sjældent oplever. Hun har en utrolig evne til at kunne tune sig ind på energierne, os alle og dyrene på samme tid, hvilket giver en særlig tryghed. Winnie stiller store krav til os, som elever, men hele vejen igennem forløbet holder hun vores hænder, støtter og guider os på rette vej og får os alle til at føle os unikke og som en del af helheden. Hun er meget seriøs, kærlig og altomfavnende i hendes måde at undervise og formidle på – og hun forlanger det samme af sine elever, hvilket styrker os og dygtiggør os. Hun videregiver meget af sin store viden og visdom til os på den kærligste måde og hun har en utrolig god evne til at sikre at vi alle vokser med opgaven, uanset hvilket niveau vi er på. Under hele forløbet er jeg og mine medkursister blevet undervist og vejledt med anerkendelse og kærlig støtte. Selv når hun “irettesatte” os, så mærkede jeg tydeligt den støtte og kærlighed der lå bag det og at hun gjorde det for helhedens bedste og for at løfte os. Winnie rummer plads og hjerte til os alle og hun underviser på et højt fagligt niveau med en stor viden og indsigt og på en måde så vi alle føler os inkluderet og som en del af helheden – Winnie taber ikke nogen på vejen for hun formår at løfte os alle.

Livssamtale med Winnie
For mig var det en opløftende og energigivende oplevelse at have den samtale med Winnie. Jeg fik ligesom sat mine egne ”problematikker og egne forhindringer” i perspektiv, hvilket gav stof til eftertanke, glæde og mere ro.
Jeg synes Winnie er rigtig god til at lytte og hjælpe med at se det hele i et nyt lys. God til at få mig til at tænke på en anden måde end jeg plejer. Desuden har Winnie en rigtig dejlig, blid og rolig stemme. Alt sammen hjælper mig godt på vej.

Flemming Riismøller

”Tak fordi du er dig og din sjæl lyser så smukt”

Dan

”Den bog, som du og din mester har bragt ud med viden om mennesker og om dyr og samarbejde, den er et Mesterværk”

Anne Kollberg

”Din evne til at se klart er indimellem provokerende, men den gør godt”

Julie W.

”Jeg føler mig rummet som den, at jeg er”

S

Det er ikke ret mange jeg har tillid til, og åbner mig helt overfor, men det gør jeg med dig – fordi du er som du er. Jeg ved jeg kan være tryg med dig.”