Tilbud

Mere end 20 års erfaringer bag. Vi benytter os af dem og af forskningsmæssige indsigter.

Vi har bl.a. redskaber, der mindsker risikoen for at brænde ud, men også redskaber til dem, som allerede er påvirket af usund stress eller andre belastende følelser, tanker og reaktioner og interaktioner – men også til dem, som allerede føler at livet kører, og ”bare” gerne vil have ekstra energi.

Intet er for stort eller for småt og alle er velkomne. Private som erhvervslivet. (Mere info findes under fanen forsiden/velkommen.)

Anne Kollberg, Selvstændig erhvervsdrivende og coach med videnskabelig baggrund:

”Winnie har assisteret mig privat og erhvervsmæssigt. Hendes evne til at kunne se klart virker indimellem provokerende, men den gør godt. Jeg ved, at jeg kan regne med Winnie.”

Vi arbejder ud fra 5 tilbud. De beskrives længere nede på denne side.

Vores tilbud indeholder forskellige versioner, hvor du kan prøve og opleve lidt af hvert, men fælles for dem alle er, at vores redskaber kan benyttes til andre situationer i dit liv også.

I nogle af dem benytter vi det som også forskning viser: dyr og naturen kan inddrages så de/det virker rehabiliterende.

Fælles for vores tilbud og kommunikationsform er, at vi arbejder med hjertelighed/venlighed og intellektet forbundne, erfaringer og videnskabelige indsigter. Vi har på livets rejse samlet de elementer, som vi føler og ser som værende væsentlige for ikke kun os men også andre, og vi har undersøgt og efterprøvet mange forskellige ting i verden, nørdet og erfaret og følt ind.

Vi føler og mener og har talrige erfaringer med bl.a. at Compassionbased/hjertebåret HeartAndHeadLeadership levestil virker.

Her forklarer vi kort hvorfor:
(Du kan læse mere om forskning under ”Velkommen”/forsiden)

Når vi kan forstå og heale os selv, og forstå hvorfor vi reagerer på andre som vi gør, og finde ro med alt og alle, så står ”Egon” (de fordømmende sider af egoet) ikke ved styrepulten i vores liv, og der kan vi opnå dybtfølt compassion/hjertelighed opstår fordi vi kender os selv og kan forstå at arbejde med det, som vi føler og tænker og har af reaktioner – uden det skader nogen.

I hjertelighedens tilstand føles der ro og tillid. I intellektet, og måske med vores indre ego/Egon sider ved styrepulten, så er der ikke altid ro/balance, bl.a. pga. hvordan vores hjernes styresystemer/funktioner er og indvirker – men vi kan lære at skabe ro i de systemer også. Via forståelse og omsorg kan vi kærligt og venligt styrer vores egen indre verden til mere rolige tilstande, hvilket også vil påvirke vores krop. Når vi får arbejdet med det indre, og forstår det og hjernens mekanismers indflydelser er det lettere at oparbejde og/eller føle ro med andre uanset hvordan de er, fordi vi forstår hvad der sker i os når vi påvirkes af andre fx

I hjerteligheden er der rum for alle og alt – og når hjertet og intellektet samarbejder bedst er der også ro sammen med dem, som måske tænker, føler, taler, skriver, mener eller på andre måder er eller agerer anderledes end os selv.

Når vi er nået til at få hjertelighed og intellekt til at arbejde sammen reagerer følelser, tanker og vores – og med største sandsynlighed reagerer omgivelserne også. God selvudvikling kan skabe mere ro indeni og om os, i interaktioner, samarbejde, evne til at mærke sin retning og navigere på rejsen i livet, bedre fokus og nærværsevne mm.. Med dyr og med mennesker, og os selv. Livet ses og føles mere når ikke kun hovedet styrer. Hvis vi alene arbejder intellektuelt med alt og overhører de andre dele af os kan vi komme til at overse så meget at det kan gå galt for os – og vi opdager det måske først når det er gået virkeligt galt.

Kendte symptomer på at miste ro og balance er usund stress, uvenlighed og angreb på andre såsom hån og nedgørende og kritiserende væremåde, ”den person er idiot/irriterende” reaktioner, ondt i maven, tristhed, dårlig søvn, trang til alkohol eller andre stimulanser som kan få bl.a. hjernens systemer på andre veje, bekymringer i større omfang end nydelse, nedsat overskud (også på bundlinjen) og flere sygedage, manglende koncentration, hjerteligheden forsvinder, flugt eller underkastelse/indelukkethed/passivitet forsvarsmekanismer står ved ”styrepulten”, angreb og konflikter fremfor rummelighed. Din krop og dit immunforsvar reagerer på hvordan du føler og tænker, og handlinger – også andres. Ved at kunne forstå og kærligt styre intellektet/hovedet og lade også sanserne og ”hjertet” styre så opstår der rum for mere godt indeni og udenom os. Det åbner for flere dimensioner, og mindre angst, mere tillid mm.. Bedre energi.

Vi oplever at HeartAndHeadLeadership forbinder os med Compassion.
Med Compassion/hjertelighed følger også mere Tenderness og med det mere tryghed og ro i og imellem os, og med de følelser behandler vi også vores omverden/jorden/dyrene med mere omtanke. Hjertelighed er ikke ”mig over dig og på bekostning af dig” men bringer dybere kontakt, som tjener flere end blot jeget.

Corona virus er et godt eksempel på hvad der kan ske når vi mennesker ikke står sammen eller står sammen – og når vi agerer ud fra intellekt og/eller fra flok og/eller hjertelighed og omsorg. Corona virus skabte opmærksomhed på vores liv og sammenhold imellem de fleste af os. Corona virusen skabte loyalitet og ansvarstagen også. (På Instagram Heartandheadleadership.dk) har jeg delt nogle videoer hvordan Corona virus tidens indvirkning med isolation, lukket samfund, lukket inde med familien osv., hvad tiden kan gøre for os, og håndteringsforslag.

Med HeartAndHeadLeadership er såvel intellekt som tenderness og compassionbased væremåde noget der føles helt naturligt. Og mest trygt og roligt. Det indvirker naturligvist så selvet styrkes og andre kan mærke det. Og som før nævnt: Det gavner også kroppen og immunforsvaret. At mærke sig selv og arbejde fra hjertet kan desuden udbygge vores intuitionsevner.

Flemming Riismøller, Selvstændig erhvervsdrivende Sjælland & Fyn:

”Jeg har kendt Winnie i en del år og har gennem tiden brugt Winnie til at sparre med, når jeg syntes noget var gået i hårdknude eller vare skulle bruge et godt råd.
Dette være sig privat som erhvervsmæssigt.
Winnie har en formidabel måde at se på tingene fra en anden side er rigtig god til at assistere så jeg har forstået den situation jeg var i, på en anden måde og derved er jeg kommet frem til en tilfredsstillende løsning som har vist sig bedre end den jeg først var kommet frem til. Jeg kan kun anbefale Winnie som sparringspartner.
Tak fordi er dig og din sjæl lyser så smukt”

Vi har altid arbejdet med os selv, og vi holder af at assistere så verden føles bedre for andre også, dyr som mennesker.

Vi kan skræddersy løsninger til dig, men overordnet kan vores indsats kategoriseres som metoder, som kan stå for sig eller sammenkobles.

Ved længere forløb, hvor der ønskes pakke med 2 eller flere af punkterne 1-5 da vil der altid skulle være en telefonisk samtale inden, punkt 1.

Vi har disse 5 tilbud:

(udbygget beskrivelse ses ved hvert punkt, længere nede på siden)

1: SHAHLC; Sessioner (Individuelle og/eller gruppemøder)

2: NW&TC; Naturvandringer med rehabiliterende teknikker og indvirkninger (Mindfullness og opbyggende nærvær mm..)

3: H&HC; Udviklinger via interaktioner med dyr.

4: HAHLD; Helende assistance (også til dyreriget og til forståelse af deres udtryk. (Kommunikation med dyr, ETTK.)

5: K&F; Kurser & foredrag.

 • 1: SHAHLC; Sessioner (Individuelle og/eller gruppemøder).
  Forskning viser at dine følelser og tanker kan påvirke din krop og dit immunforsvar, og vi mennesker påvirker hinandens energi.
  Det betaler sig at kunne finde ro indeni. Ro kan øge evnen til at koncentrere sig og mærke hvad der er vigtigt, og hvornår, men det kan også gøre det lettere at skabe rum for andre, og fx blive en bedre leder, kæreste, dyreejer mm..

Forskning viser at dyb ro indvirker rehabiliterende/styrkende indvirkning, og dyr og naturen også kan styrke os.  og balance med livets indhold, sig selv og andre, og have gode interaktioner og samarbejde. Din indsats for dig selv kan også indvirke til at heale dig og andre, og medvirke til at styrke og forbedre verden. Vi er her til små ting og store ting, til tunge ting og til også for dem, som ”blot” gerne vil forbedre livet til mere godt, selvom det føles godt i forvejen.

 • 2: NW&TC; Naturvandringer med rehabiliterende teknikker og indvirkninger.

Naturvandringer med rehabiliterende indvirkning. Det er kendt, også via forskning, at opleve gode stunder med nærvær med dyr, og i naturen med træernes aromaer mm., kan have en positiv effekt på vi mennesker og vores kroppe/helbred.

Alle levende væsner udspringer fra naturen, og derfor kommer vi naturligvis lettere i kontakt med hvem vi naturligvis er hvis og når vi er i de naturlige tilsvarende energier, som naturen og dens dyrerige bærer. Alene hvordan vi reagerer på naturens udseende kan fortælle noget om vores indre mm..
Men den friske luft kan også medvirke til at klare hjernen og tænke mere klart, og lettere kunne føle hvad der gør godt.
At vandre medvirker til øget blodcirkulation og at rense ”skidt” ud, og få øget forbindelse med nuet/jordforbindelse. At stå godt fast i de vinde, som livet indeholder. Men at bevæge sig i naturen har også andre psykologiske indvirkninger: at bevæge sig imens vi taler og/eller indtager naturens skønhed; det hjælper til vi generelt lettere kan føle vi bevæger os igennem det, som vi er i, i følelser, tanker og adfærdsmæssige indvirkninger, og bidrage til udviklingsbehov opstår og rent faktisk sker i handlinger fremfor der kun er tanker om det. Når kroppen er i processerne om følelser og tanker mm., så føles forandringer og udviklinger mere dybt, også i underbevidstheden, end hvis vi ”kun” arbejder på tankeplan og med ord – og det kan blive lettere at komme videre.
Under naturvandringer i HeartAndHeadLeadership konceptet inddrages der flere forskellige øvelser, som alle med fordel kan benyttes som en del af en dag på fx et kontor og under konflikter eller andre møder.

T. Andersen, Randers:
Jeg har i dag talt med Winnie i forbindelse med en stor beslutning i mit liv. En beslutning som er meget svær at tage og som har fyldt igennem meget lang tid…. Gennem min snak med Winnie blev jeg opmærksom på andre synsvinkler og det var utroligt givende…. Jeg blev også meget inspireret af Winnies forklaringer om barndommen og hvordan den påvirker os i voksenlivet. De ting vi ser og er præget af som barn “følger” med os i livet og former os mere end vi nogen gange regner med. I mit tilfælde gav rigtigt god mening af få talt om det også. Jeg mærkede undervejs glæde og lethed i mig som jeg ikke kan mindes jeg har mødt før i mit liv. Jeg er sikker på, at min snak med hende har givet mig det, der skal til for at jeg kan træffe den svære beslutning. Jeg kan på det varmeste anbefale Winnie.”

 • 3: H&HC; Udviklinger via interaktioner med dyr.

Dyrene har trænet deres sanseevner altid, og holder det ved lige hele tiden. Dyrene mærker at velbefindende og overlevelse kan påvirkes af hvor godt vi sanser. Via deres sanser kan de bl.a. mærke hvad de kan spise eller ikke spise, og hvornår noget eller nogen kan være mindre gode at være tæt med. Mennesker aflærer sig ofte at lytte til sanserne, eller sløves i det osv., og lærer ofte at forholder sig i stedet til hvad de kan rationalisere sig ud af. ”Tænk dig om” tilgang. Dyr er nærværende og bevidste om hvad de opfanger, og de skjuler ikke hvad de sanser og mærker. Dyrene har også en veludviklet empati, hvilket betyder de evner at sætte sig i andres sted – og også forstå menneskers signaler. Dyr ved at godt samarbejde i flokken, og autentisk væremåde, er vigtigt for flokkens trivsel og overlevelse og vil gerne samarbejde, også med mennesker, og have det godt med os – og de kan mærke at det er bedst for alle hvis alle har det bedst muligt. Dyrene vil derfor gerne støtte os, og det gør de bl.a. ved at være så rare at de viser med deres kropslige signaler, blikke, åndedræt og anden former for adfærd hvad de sanser om vores indre og ydre, og hvordan de har det. Hvordan vi har det påvirker andre, og vi kan påvirkes af andre. Dyrene opfanger bl.a. vores indre fordi det indre påvirker vores udstråling men også kroppens kemiske reaktioner på følelser og tanker mm.. Dyr har god lugtesans, og angst og uro udsender ganske andet end ro. Dyr kan mærke om vi har ro i hele os med i hvad vi fx siger med ord, eller gør med kroppen, og om vi føler for det vi siger, eller tænker det vi beder om ikke lykkes osv. – og de reagerer på hvad de mærker. Men gør vi, og hvor meget og hvordan? Og hvordan reagerer vi i det samspil, hvor ord ikke mere er det, som udvikler mest? Vores kroppe opfanger også hvad andre udsender, også selvom vi måske ikke kan sætte ord på det, eller tænker over det. Forskning viser at vi reagerer i hjernen/kroppen, også med forud reaktioner, før vi med øjnene kan se hvad der vil ske og hvad vi bør reagere på. Men vi er typisk længere tid om at mærke hvad kroppen opfanger end dyrene er – fordi vores verden ikke så meget handler om at sanse efter men at tænke – og mennesker har ofte så travlt. At lære at mærke efter og arbejde med følelser, tanker, krop mm. kan føre med sig vi langt hurtigere kan opnå ro og balance, men også lettere kan undgå konflikter eller optrapning af dem, ulykker, at stress nedbrud opstår, sygdomme får lov at udvikle sig, nedbrud i energi i og imellem os mm..
Hvis og når vi træner os i at mærke efter og få følelser, tanker og krop til at samarbejde og være i ro, også med andre og under opdagelse og afkodning af alle omgivelsernes signaler, så vil dyrene mærke det. Dyrene reagerer også på forandringer meget hurtigt, også vores. Dyr tager det som nuet bringer og reagerer ud fra det, som der er nu er forandret, hvilket betyder at dyrene er eminente til at vise hvad forandringer vi gerne vil integrere, og om vi kun tænker forandring eller integrerer det dybere, altså om vi føler forandringer eller kun agerer ud fra hvad vi tænker så krop og tanker og følelser ikke er med ensartet. Med de autentiske dyr er der reaktioner og resultater straks, og gevinsterne ved selvudvikling ses og føles i praksis. HeartAndHeadLeadership koncepterne kan desuden bidrage til der fås kropslige oplevelser, følelsesmæssige og tankemæssige oplevelser, som der huskes og integreres ganske anderledes i fht. hvis der skal læres og arbejdes via fx læsning i en bog eller ved lytte til noget. Kropslige og følelsesmæssige oplevelser og erfaringer lagres og huskes generelt bedre end hvis det er ord alene, og derfor er udviklingsprocesser og læringer også via kroppen, og dyrenes kærlige støttende adfærd, i naturen, med til oftere at få flere dybe indsigter og forandringer til at ske hurtigere og huskes bedre, og effekten holder ofte mere ved. Resultater med dyrene kan bruges til at opnå bedre samarbejde med mennesker også, fordi der er mange ligheder imellem dyrearter – som vi mennesker jo også udspringer fra og er. Interaktioner og relationsbevidsthed kan udbygges væsentligt ved at træne automatiske reaktioner og nærværsevne, mærke efter, og forstå og undersøge kommunikationsudtryk mm. under interaktioner med de bevidste og sansende dyr. Resultaterne kan bruges i samarbejdet med sig selv og andre mennesker også.

Jeg, Winnie, har i mere end 20 år også arbejdet med forståelse og betydning af dyrenes signaler og indre og ydre verden og evner.
Der er i de senere år kommet flere og flere forskningsresultater som viser dyrene ikke kun er instinktbårne med også bevidste væsner, med empati og følelser og tanker svarende til det omfang som mennesker kan have. På nogle områder viser det sig også at dyrene er klogere end mennesker. Det kan være spændende og rørende resultater og oplevelser vi får ved at åbne os for at undersøge og samarbejde med dyrenes verden og bidrag. Det betaler sig, oplever vi, at prøve at også erfare hvad dyrene har af store support evner, når vi først opdager hvad de kan og hvordan de tænker og føler, og hvad deres signaler betyder/hvad der er bag deres adfærd. Dyrene er uden tvivl bevidste væsner, med oplevelser af os og verden, og dem selv og interaktioner – og vil så gerne bidrage til en bedre verden, også.
Det er derfor en stor glæde for os at dele med dig og jer derude at forskningsmæssigt ses det også at dyrene kan gøre så meget godt for os mennesker, og vores følelser, tanker, kropslige energi og samarbejdsevner med os selv, andre mennesker og dyr, og det er ligeledes med stor glæde, og ydmyghed, at vi tilbyder dig vores særlige koncepter med bl.a. assistance via dyrene og også naturen og dens ”bevidste” liv og indvirkning. Sidstnævnte ses der bl.a. mere om i bøgerne ”Træernes hemmelige liv” af Peter Wohlleben og andre værker fra ham og andre, såsom bogen ”Ind i skoven. ”Skovbadets kunst og videnskab. Shinrin-yoku Den japanske vej til et bedre helbred” af Dr. Qing Li, Materialer fra og om den store høvding Chief William Commanda, Canada og Circle of all nations, a culture of peace (www.circleofallnations.com), forskning via HeartMath.org, og i den organisation, som jeg er medlem af: Green Care Netværket Danmark (www.greencarenetvaerk.dk), som bl.a. udbreder rapporter om kendskab til naturen og dyrs rehabiliterende indvirkning, samt forskning bl.a. fra Ålborg Universitet mf.. En del af mit arbejde har bl.a. bestået at dykke ind i forskningsresultater og metoder, sheep-goat effekten, og se på loven om dyre velfærd mv., og hvad og hvorfor dyrenes energi, og naturens, kan gøre så meget godt for vi mennesker og vores ro.

HeartAndHeadLeadership assisterer som helhed og i detaljer og med ønsker om en bedre verden for mennesker og for dyreriget og vores jord.

 • 4: HAHLD; Helende assistance.

Helende assistance via healende teknikker. Også til dyr, samt med formål at udbygge forståelsen af hvad dyrenes adfærd betyder, hvordan deres følelser og tanker, og hvad de prøver at kommunikere til vi mennesker, og gøre os klogere på.

Sally, Robbie og Tessa:

Jeg lånte din bog De kloge dyr på biblioteket først, den talte lige til mit hjerte med det samme. Den måtte jeg selvfølgelig selv eje, og nu ligger den fast fremme. 
Du har hjulpet mig ud af en vej, som lå skjult for mig, men din bog har været som et kort, der ledte mig på rette spor. Det var en vej, som mit hjerte vel egentligt altid har kendt, men som på en måde var blevet tilsløret. Men nu er jeg rette vej, det tager tid, men jeg bevæger mig langsomt fremad.
Mit bånd til min hund og især min hest er blevet styrket på måder, jeg ikke troede muligt. 
Tusind tak Winnie 

 • 5: K&F; Kurser & foredrag.
  Indholdet kan tilpasse efter modtager.

Jeg, Winnie, har afholdt mange kurser og foredrag, bl.a. om stresshåndtering, kommunikation og hjertelighed og hoved styring, samarbejdsnuancer, balance, hvad vi kan lære fra dyreriget mm.

Christina Nordstrøm, Selvstændig erhvervsdrivende, Fyn
”Winnie kan få mig til at gå ind i mig selv og lytte til, hvad der kommer.
Samtidigt er Winnie så nærværende, at hun kan pinpointe ting og ord,
Hvis jeg ikke selv kan sætte ord på, hvad der foregår i mit hoved, så kan hun assistere, så jeg kan forstår og bruge det konstruktivt.
Winnie Ser mig, og også nogle gange mere klart, end jeg selv gør.
Jeg føler mig samtidigt anerkendt, som den jeg er, rummet og støttet.
Samtalerne skaber større indsigt i mig selv, andre og livet. Positiv udvikling.
Desuden er Winnie hjertevar. Jeg er tryg i hendes selskab, både når jeg føler mig sårbar og stærk.

Booking:
Mail: kontakt@livssamtalen.dk

Hjertelig velkommen.

Medvindsønsker,
Winnie Stubkjær Laursen