Livssamtalen.dk; støtte til din livsrejse

Stress signaler, sansernes reaktioner og fortællinger, og løsningsindblik

Hvad fortæller dine sanser dig; få indblik og redskaber;

Når stress betegnes som usundt er det fordi stressen kan påvirke kroppen, og begynde at stå ved ”styrepulten” i livet, og bla. dyb healende hvile og ro og glæde kan mindskes, forsvinde eller overskygges af stressen. Immunforsvaret påvirkes når du har stress.
Når stress indimellem kaldes sundt er det fordi der kan via stress indimellem oparbejdes en øget evne til indsats. Men længerevarende stress kan være farligt. Når stress påvirker en så glæde og ro bliver uro, og fx tanker og arbejde og anspændthed, uro og frygt, tager og styrer mere og mere, så er det med at være ekstra varsom. Faren ved stress er at den kan have så mange signaler, og der er så mange reaktioner, og det kan være svært at opdage det i tide, fordi tilstanden “løber med en”. Der kan opstår mange forskellige fysiske indikationer på stress. Nogle af dem har jeg beskrevet længere nede, ved at inddrage de sanser, som vi kender mest. Nogle mere voldsomme er at fx hjerterytmen kan ændre sig, og lammelser mm kan komme til. Andre kan være, ganske kort beskrevet, hovedpine og ændret spænding i kroppen, muskelsmerter, vejrtrækningen er ændret, rummelighed og balance og kommunikationsform, omfang af bekymringer og/eller angst stiger mm. 

Immunforsvaret reagerer på hvordan vi har det psykisk, og tankegang, så det er ikke sundt at have stress.

Når balancen helt eller delvist ryger sender kroppen andre signaler end når vi ikke har usund stress. 

Længere nede er der er en lille liste med eksempler, og måske har du også nogle udover dem? 

Men før du når til listen vil jeg lige gøre opmærksom på nogle ting om listen:
(Se også evt. dagens tidligere indlæg, ”Livsrejsen, transformationer til bedre…” på www.livssamtalen.dk)

Det er af stor betydning af kunne leve i kontakt med sig selv. At være i kontakt med det hjertelige i os selv, det påvirker vores hjerne, og væremåde, også overfor os selv. Hjertelighed kan øge ro og styrke, rummelighed og støtte. At mærke sig selv kan også medføre vi kan mærke hvornår vi skal stoppe op for det ikke går galt.

Støtte kan gives på forskellige måder. Enhver støtte jeg bringer til dig er for at oplyse dig om, hvad du kan være opmærksom på, og hvad der kan forandre.

I dag er der ikke redskaber udpenslet i listen her, ikke direkte. Men i ethvert budskab om reaktioner kan du tænke der i det ”negative” er hint om hvad du i stedet kan gøre: Det modsatte, eller gøre noget for at opnå en bedre variation end hvad der er beskrevet.

Alle eksempler kan der tilføjes mere til, og der er selvfølgeligt lidt, meget eller ”midt” imellem af alle variationer.
(se gerne dagens tidligere opslag om mønstre. Stress kan også være mønstre, der er set og lært, men der er altid muligheder for at ændre)

Vær opmærksom på at nogle af disse eksempler på listen kan du opleve du har det modsatte af, eller i en anden grad eller version.

Kun du kan mærke hvordan du har det, men at skabe en liste over hvad du registrerer ved dig selv, det kan være med til at afklare mere.
Når du overvejer at skabe listen kan der ske det at dit system fortæller dig en historie om hvad der i stedet er meget mere vigtigt at gøre. Det kan også være et stress tegn. Sagen er at under stress især vil hjernen være på overarbejde, hele systemet, og det du derfor kan opleve er at tankerne vil gerne styre det hele, og har mange tilbud til hvad du skal eller ikke skal. Og når system føler sig truet under stress så vil det prioritere at holde øje efter trusler, og holde sammen på sig selv. Og det er ikke sikkert dit system synes det kan bedre din overlevelsesevner nu og her at lave listen, men på længer sigt kan det. Men systemet tænker at det er under trussel nu, og derfor står det ikke og indstiller sig på noget længere fremme, hvis det føler lige nu er mere vigtigt. Hvis du tænker på at lave listen kan dit system synes du skal inviteres til at gå med noget andet, et andet “tog”.
Det er vigtigt at kunne se mekanismerne, og også kunne gennemskue dem, så du kan have dig ved styrepulten. En del af arbejdet med at få dig ind i god kontakt med dig selv kan bl.a. bestå af vi taler om hjernen og mønstre og have teknikker til at mærke efter og forandre. Men mindst ligeså vigtigt er det at du får oplevelser, fx i naturen, som kan få din krop til at føle sig mindre presset. Krop og psyke hænger sammen. Indimellem skal vi gå via ordene først, andre gange kroppen, og andre gange begge dele. Vi tager altid afsæt i hvor du er, hvis du ønsker min assistance. Du kan booke mig via kontakt@livssamtalen.dk (Jeg arbejder med såvel privat personer som firmaer)

 • Hørelse, Lyde;
  fx musik eller andet, såsom græsmaskiner fx, stresser, og føles som for meget eller for højt, hvor det normalt ikke er det.  Der kan fx ikke opfanges klart/tages ind/”høres” hvad der siges til en. Det kan ikke tages ind og/eller kan ikke indlæres. Der er behov for ro. Folks stemmer har det med at ændre sig når der er pres.
  Og andet …
 • Lugtesansen, lugtindtryk;
  Lugtesansen bliver ”overaktiv”
  Lugteindtryk registreres slet ikke, eller kun delvist.
  At trække vejret ind via næsen føles ikke, eller er meget kort. Kroppes dufte registreres fx ikke.
  Og andet…
 • Smagssansen, smagsindtryk;
  bliver ikke opdaget, eller er ”forvrængede”. Der er måske hunger efter fx søde ting, eller andet, som ikke er det, der spises eller drikkes når der er fyldt med gode tanker og følelser indeni, og kærligt nærvær. Munden er anspændt, og luft pustes måske slet ikke ud via munden.
  Og Andet…
 • Synssansen; hvad der ses og opdages, eller ikke ses. Der er fx ikke samme opmærksomhed for detaljer, eller sløret syn mm. Eller endnu mere fokus på detaljer, fordi kroppen er i forsvarssystem, og prøver at undgå problemer. Der er forskellige variationer, men er der en gåtur i naturen ses omgivelserne måske slet ikke. Der føles andet end gode følelser ved at skulle se på mere, fx på nettet, og hvad andre ønsker man ser på. Der er ”klodsethed” fordi der ikke ligges mærke til hvor man går.
  Og andet…
 • Følesansen, Denne opdeler jeg i psykiske følelser og så dem vi kan mærke i kroppen og via kroppen.
  Følelserne er i overtal, eller forsvinder, og flere negative og angste og bekymrede dukker op. Følelserne kører togets, og måske også tankerne og søvnen mindskes. Projekter tager overhånd eller arbejdet, og der kan ikke slappes af fra følelser om det eller andet, andre eller en selv. Kroppen føles ikke, eller anspændt. Kost, og opmærksomhed om at drikke vand, kan ændres eller forsvinde, eller blive overaktive. Tøj eller berøringer kan føles anderledes. Hensynet til kroppen, og behov for bevægelse eller hvile, ændres. Motorik kan ændre sig.
  Og andet…

Åndedrættet er typisk kortere ved stress. Og koncentrationsevnen kan også nedsættes, samt arbejdsevne, og lyst til at opleve livet mm.. Der er mere spænding i muskler end når der er ro og afslappethed.
Kroppens systemer er på overarbejde, hvilket kan påvirke mangt og meget. Også immunforsvaret påvirkes.

Faren ved stress er at ikke alle opdager det ved sig selv, men omgivelserne registrerer noget. Måske. Er du i tvivl kan du prøve at undersøge hvordan dine omgivelser oplever det.

Det gode er at signalerne er venner, som kan gøre os opmærksomme på der er behov for at ændre noget. Hvis vi ellers opdager dem. At tage ud i naturen, på et sted der føles trygt, er bl.a. noget af det der typisk kan bringe øget følelse af kroppen, og hvordan vi har det, og bringe mere indsigt og klarhed. Skovens træer, specielt fyrretræer, udsender monoterpener, som også påvirker kroppen og psyken i positiv retning. At være med dyr kan også være nyttigt, idet de meget fint mærker hvordan vi har det, og kan medvirke som assistenter til at belyse og fordele ved at forandre. Forskning viser bl.a. at hestes hjerterytme kan påvirke menneskers.

Skulle du have lyst til prøve nogle af tingene af sammen med mig, og tale med mig om din verden, og fx få supplerende afspændingsøvelser (fra afspændingspædagogstudiet bl.a.), og andre redskaber til selvstyrkelse og healing, så er du velkommen. Jeg har i mange år også arbejdet med guidede meditationer, nærværsudbyggende vandreture med fokus på mere ro og klarhed (om end intet er forkert når du er med mig, så er du andet sted, så er det det vi går ind i) og at interagerer med dyr, og benytte plevelser med de spejlende og kærligt støttende dyr. Vejrtrækningsøvelser inddrages, kontakt med hjertet, og forklaring på hvad hjertelig kontakt kan gøre for dine tanker, følelser, krop, dig og andre mm.. Samarbejdsudbyggelse af kontakten med selvet og andre.
Angst og uro håndtering. Styrkende øvelser, for dit sind og følelser. Og du er velkommen til at henvende dig.

Er der noget du drømmer om? Ved stress kan drømme forsvinde, og at mærke sig selv som før kan ændres til at opleve andre versioner af sig selv, helt eller delvist. Drømme om hvad der gerne vil opleves mindskes ofte, eller man drømmer sig helt væk som overlevelsesmekanismer. Ressourcer og energien bruges som personens system oplever det er mest hensigtsmæssigt. Nogle af reaktionerne opstår fra underbevidstheden. Andre er man bevidst om.
Hvis du har tanker du gerne vil dele med mig, eller ganske enkelt ikke helt ved hvad du skal sige eller vil have, men du egentligt gerne vil tale med mig, men du ved bare ikke om hvad, så er du også velkommen. Også hvis du har følelser, som du måske ikke lige kan sætte ord på, men “blot” gerne vil mødes og opleve med dyrene fx..

Hvordan vi har det indeni kan påvirke hvordan vi har det med andre. Dyr opfanger meget om mennesker, og kan også have stress. 72% af alle hunde har psykiske lidelser, viser en norsk undersøgelse. Også hundes/dyrs immunforsvar påvirkes af psyken, og menneskers tilstand i mennesker. Jeg arbejder med såvel dyr som med mennesker, og har gjort det i mere end 20 år. Alle, der ønsker mere godt, er velkomne.

Pas godt på dig,

Medvindsønsker,

Winnie