HeartAndHeadLeadership.dk Support to your lifejourney

Livsrejsen, transformationer til bedre… Support til din livsrejse…

Dette indlæg har til formål at belyse hvordan det indre kan forme reaktioner, og hvordan mønstre kan brydes.

Forestil dig at vi er (metaforisk set) som en computer. Vi skal have lagt nogle programmer ind i os, som skal virke til at vi kan navigere bedst muligt i livet.

I vores barndom får vi oplevelser af og med verden, og vi reagerer på dem. Vi danner os indtryk, og noget vi kan relatere os ud fra, og navigere og overleve via. 

Forestil dig at alle de oplevelser og overbevisninger (hvad enten der er sande eller ej), antagelser og opdragelser og dine forældre og andres prægninger mm., at de skaber et program til din computer. Et grundlæggende program. 

(For mere info om hvad kroppen kan fortælle dig: se indlæg, også opsat i dag på livssamtalen.dk; ”Stress signaler, sansernes reaktioner og fortællinger, og løsningsindblik”)

Men det det bedste for dig at følge det? Hvis ja, fint. Hvis nej eller måske, læs med her og se hvad der kan forandre til et program, der måske virker bedre for dig. 

Et program, som skal hjælpe til at dit system klarer sig. I programmet er der også indbygget forslag til forsvarsmekanismer, og det bringer følelser af om du kan have tillid til dig selv som du eller ikke, din værdi og hvornår du har værdi eller ikke værdi, og hvad der er godt eller skidt eller rigtigt og forkert er der, baseret på hvad der er kodet ind i systemet, og som der er skabt af tanker fra da du blev født, sårbar og afhængig af andre i større eller mindre omfang. Alle disse oplevelser, som du har haft, de har formet reaktioner. Du har følelser og tanker om det ene og det andet, og dig og andre mm.. Baseret på oplevelser, og dine forældre og andres prægninger, livet og dine perspektiver. De grundlæggende oplevelser er som basis programmet i dig. Din computer.

Når vokser op møder du andre med andre programmer. Andre prægninger. 

Nogle har nogle andre end dig, og ved at leve og erfare kan der skabes oplevelser, som langsomt eller hurtigt begynder at forme nye betragtninger og også ”afvigelser” af det grundlæggende program, eller ganske andre, eller nogle helt nye, kan opstå. Nye frekvenser kommer ind, og du får nye lag af bevidsthed. Et nyt program begynder at blive til.

Men fordi du i en årrække har ”kørt” i det samme, de samme veje (vi kunne sige i den samme bil med et kendt GPS system) og du i årevis har haft det grundlæggende program ved ”styrepulten” så har det med dets frekvenser og mønstre, tankegange og følelser have gentaget sig selv så mange gange, at det føles som kendt og trygt at være i det, og blive ved at være i det – også selvom det måske ikke skaber de bedste forhold for dig, eller reaktioner, så føles det dog trygt. 

Dine tanker og følelser præger kemien i din krop. Når du vil ændre dine tanker og følelser går du i gang med at ændre på nogle af kroppens systemer også. Det kan tage tid at få en rød farve til at blive orange. Der skal meget nyt lys/gult i, før den røde bliver, som den orange version af dig, som du ønsker. Men så snart du bliver bevidst begynder processen, så det behøver ikke at gå laaaaannnnggggsssssooooommmtttt.

De grundlæggende systemer er bl.a. forbundet med idealbilleder/rollemodeller/dine forældres prægninger. Du er, med andre ord, kodet som produkt af andre og dine oplevelsesperspetiver og viden imens du erfarer, og dine tanker og følelser og perspektivet, som du anskuer ud fra. 

Viden i en alder af 0-3 år, eller 6- 15 år, det er ganske anderledes end det vidensomfang der er senere i livet, og erfaringerne er anderledes. Bl.a. er forholdet til forældre ofte ikke mere sådan at når du er ældre, at det så fortsat er dem, der sikrer din overlevelse. Du begynder at forme mere af dig. Din styrke og din vej, og når du bevæger dig ud i livet får du oplevelser, som kan give dig nye perspektiver.

Men når du begynder at føle og tænke anderledes så vil du fortsat have det grundlæggende program, minder, som er grundlagt i din barndom og ungdom, inde i dig – og aktiveret i større eller mindre grad, og afhængigt af din livsplan. Og minder og programmet vil stikke ”næsen” frem i versioner, der kan beskrives som automat piloter. Og vil kunne påvirke dig så du føler noget meget stærkt om bestemte ting og oplevelser som voksen, fordi du får kontakt med (måske ubevidst) en bunke af følelser om dette, fra dit indre som er forbundet med følelser og tanker du havde som barn. Har du følelser om noget som voksen, som dit indre barn har en mening eller flere om, eller erfaringer om, så vil der ske det at du som voksen kan få oplevelser hvor fx 75 % af din sorg som 25 årig er dig som voksen, og 75% handler om en ubehandlet sorg, eller stress, fra barndommen. Barndommens computersystem kan indvirke hvis det ikke er belyst og renset, og blevet omformet.

Automat reaktioner på selvet og andre og verden, sagt med andre ord, kan følge med – og vil gøre det i mange tilfælde. Men vi kan lære at ikke tage med reaktionerne, ikke stige på det tog men blot betragte og slippe det, og specielt når vi er kommet ind og har forstået og healet oplevelser, og kan være i hjertet, gå i ro, selvom det dybeste styresystem måske tilbyder uro, og inviterer til det. Det ene betragter fra et erfaringssystem, og alder, og det vokse fra en anden – men ikke alle kan styre det dybeste, så det vokse er med og i ro.

Nogle af årsagerne handler om at ikke alle har haft redskaber, eller interesse, for at arbejde med det indre. Eller behov. Men det handler også om at skifte spor handler om at omfrekventere og forandre. 

Det grundlæggende system har du kørt med mange gange. Du kan betragte det som et tog. Når du er ved at skifte bane i dit liv, og har interesse for at ”være”/”blive” en anden version, et andet tog, og gerne vil prøve andre tog ruter, nye retninger, og nyt, så vil det gamle kendte tog registrere det og computersystemet vil sende dig et ”autosvar” straks, hvor det tilbyder dig en billet på tilbud, for at friste dig til at tage med det du kender. Kom med det du kender, jeg vil passe på dig, udsender det. 

Og især hvis du er stresset eller bange, eller skal begive dig ind i nyt. Det betyder at jo bedre du er til at forstå dette, og trække vejret, og håndtere angst, stress eller uro, og skabe mentalt klarhed og ro, jo større chancer har du for at du rent faktisk kommer til at nyde nye ture op oplevelser, og får bygget et nyt tog og nyt system til din indre computer. 

Livssamtalen.dk er til for dig, som gerne vil udbygge og forandre, heale og styrkes – med dig selv og også i samspillet med andre. Når du ændrer noget i dig ændrer du perspektiv, og kan håndtere og agere fra andet system. Det vil gøre andre måske fortsat vil agere fra deres system, men ikke (permanent) kan få dig til at følge dit gamle, så måske vil de også forandre sig. Fordi de ser det virker for dig. Måske vil de ikke, men det som du i dit hjerte længes efter, og tænker på en god dag, deri er dine muligheder for at forme det.

Du vil kunne opleve at føle og tænke og reagere, og måske agere, fra et sted, som jo er grundlagt i anden alder end dig, inden du får det nye system til at virke. 

Og på et tidspunkt opdager du måske at det er bedre at lære at tage med et andet tog. 

Nu skal du til at finde ud af hvilket. 

I det øjeblik du overvejer at tage på en ny rejse, med et nyt tog, så vil det gamle ”Tude op” for at gøre opmærksom på sig… Det gør det, som nævnt ikke, ikke for at genere dig men fordi det som du tidligere har haft af mekanismer har bragt dig til hvor du er nu, så det vil passe på dig. Det er derfor vigtigt du ikke bliver sur på dig selv, men holder et kærligt fokus. 

Det kan være det gamle tog og system er så kendt og ”smart” at det får fat i dig via forskellige former for variationer af tilbud, og det har mange argumenter, fordi det kender dig jo og hvad der virkede. 

Men selvom det altid er klogt at tage vare på sig selv, så kan de gamle levemønstre også begrænse dig indimellem, og måske kun lidt eller måske meget, måske delvist eller permanent, men hvis du tillader det gamle computersystem og tog at blive ved at køre med dig igen og igen, og du derfor er i de samme forhold/læringer igen og igen, indre som ydre reaktioner mm., så må du overveje om fremtiden bliver bedst ved det. Det er en ny tid nu, end dengang du blev født og vokse op. Se blot på de nye designs der er af toge. De ser ikke mere ud som i gamle dage. De gamle kan vække gode eller dårlige minder eller begge, men ser vi på dem med kærlighed forstår vi de blev formet og præget og designet ud fra dig og dem, der gjorde deres bedste på den tid, med den viden der var.

Og kun hvad vi bevidst føler eller ved kan vi gøre noget ved.

Det nye tog, det tog vil gerne tilbyde dig livsrejser som den nye version af dig.

Møder du på den togrejse nye udfordringer/udsving, som er ukendte, eller ”bumb”, eller nye former for personer vil gerne med på rejsen, og du har ikke præferencer og sikkerhedssystemer der kan vurdere det ukendte og nye, og skabe ro og tryghed og styrke i det, så kan det gamle system på din computer stadig være det mest aktive en rum tid, og du kan, som før nævnt, i frygt og uro lettere blive svinget over i de frekvenser/programmering, som dit oprindelige program består af.

Eller miste balancen i nye situationer.

Det tager tid at få frekvenser ændret, og få nye programmer til at fungere.

Indimellem hoppes der på det gamle tog, som gerne giver tilbud – men virker det bedst i denne nye tid, og i fremtiden? At se ud i fremtiden, fremfor kun ud fra nuet, det kan indimellem skabe mere klart syn på muligheder, og skabe mere kontakt med hvor godt det føles når rejsen er begyndt og det nye er virkeligheden. Jeg er her hvis du gerne vil have belyst noget mere.

At være bevidst om hvor ens handlinger udspringer fra, og fx fra hvilken tid af ens liv, så kan der være meget godt der kan indses. De gamle virker indimellem, og er de bedste, og andre gange er det de nye, og andre gange begge, eller det nye, primært. 

Men enhver forandring og forbedring formes ved at mærke sig selv og betragte.

Men muligheder er der altid, hvis du er åben. Måske kan du ikke mærke det gode, men mere det som ikke føles godt. 

Men der er godt i livet, også til dig.

Skulle du få interesse i at dele om dit liv, dine stories, og tale med mig om hvordan du kan belyse fx, håndtere og omforme fx, og styrke dig og ro, også i nye situationer (privat og/eller jobmæssigt), så er jeg her. At have styr på at hovedet er med, via hjertet og den nye alder du er nu, det skaber altid flere gode muligheder. 

Når vi arbejder med hjertets energi, og hjertelighed, så opstår der en anden form for ro i hovedet. Klarhed og mere styrke, fordi energien ikke bliver brugt på uro bl.a.. 

Hos mig kan du også få teknikker, som du kan bruge til at opnå mere ro, og mere overblik til din rejse. 

Hvad føler du nu? 

En følelse er altid en fortælling, og ligeså er tanker, og nogle kan vi føle vi skal med. 

Kun du kan mærke om livssamtalen/heartandheadleadership, via fx telefonisk eller ved møde ude i naturen og fx med heste, om det er noget for dig. Måske kan du ved at gennemgå dine kropslige følelser opdage du føler anspændthed i hverdagen, som du måske ikke før har tænkt på og taget hånd om, og det kan lette at få taget hånd om det. Men måske siger dit hoved du bare skal tage dig sammen, og måske siger dine følelser noget helt andet, eller der samme. Men det er aldrig en skam at bede om støtte – men en skam at gå med noget der kan ændres til lettere.

Livets er en læringsrejse. Nogle gange føles det som at være med bumletoget og andre gange med IT toget og blid og dejligt. Eller andet. Men at have redskaber til at tage rejsen, og være i ro på anden måde fordi der er redskaber, det er af stor betydning. Det giver mere mod og overblik også. Nogle gange er det rart at have en forstående person, med erfaringer, at dele livsrejsen med, og fortælle om tanker og følelser. Stress fx, og høre hvordan mindre stress og mere styrke kan opnås. 

Du er velkommen.

Medvindsønsker,

Winnie