Målbart: Du kan påvirke træers energi med din energi, vand mm. Og påvirkes af andres energi – også på jobbet mm..

I en verden, hvor alt ofte går stærkt, og måske lidt for stærkt, er det kendt – også fra videnskabelige undersøgelser – at det at trække vejret, være nærværende og at være i skoven/naturen, at det kan indvirke styrkende på os. At lande i os selv kan rette os op og styrke os, og hvordan vi har det påvirker vores kroppe og forhold med andre.
Det er af stor betydning af kunne rense sin energi og styrke selvet fordi – som videnskaben også viser – så påvirkes vores egen energi af andres energi – og for meget, uden at rette op og styrke selvet, det kan gøre det svært at mærke sig selv og sine behov. Stress signaler er udtryk for at systemet kalder ekstremt meget på at få os til at være i mere kontakt med os selv, og opbygge os selv. Stress er ikke altid usundt, men når stressen styrer så meget at roen, opladning og jegets styrke mindskes, så er det stressen der lever dit liv – og det er ikke sundt i længden. Men der er altid muligheder for at forandre, for dem som vil.

Naturen, og træerne bl.a., indvirker til vi naturligvist kan få mere kontakt med os selv, hvis vi vil det. Stå bedre fast i vinden, der måtte blæse om os.

Forskning viser, at bruge naturen som terapi, det virker. Det er desuden målbart at træerne udskiller stoffer, som påvirker vores kroppe, og vores psyke. Det er naturligt for mig at inddrage naturen i samtaler med mennesker, som ønsker at få det (endnu) bedre, og som ønsker at være i naturen også. Jeg bruger også selv naturen som terapi for krop, sind og følelser. Og dyrene, kunst, musik mm..

I samarbejde med Lisa Klint, som også benytter naturen terapeutisk, da nævner hun en bog, som jeg dags dato pt ikke har læst, men som jeg ved jeg kan anbefale (link). Bogen er bl.a. med indhold, der viser målinger af træernes udstrålinger, og at vi kan påvirke dem. Derfor er det selvfølgeligt også sådan vi kan påvirke os selv og andre. Det kan ses/måles på træernes energi hvordan vi taler, hvad vi siger og udsender. Træer er levende organismer og vi er. At vide vi kan påvirke dem, det er at også se at vores ord, vores tale, kan påvirke os selv. Og andres kan, i større eller mindre omfang. Men også at vide at deres energi kan påvirke vores.
Når vi er gode ved dem/andre sendes, indgår vi i et styrkende energifelt, der også kan styrke energi til og i os også. Godhed skaber mere godhed mm. Hjertelig adfærd er aldrig givet dårligt ud.
Energi påvirker energi. Hvordan du har det indeni stråler ud, og hvordan du er, det påvirker dig – men også hvordan du har det med andre har betydning, og de med dig, det har betydning. Også på arbejdspladser.
Vi påvirker alle hinanden. Og vores immunforsvar påvirkes af os og andre. Det er kendt, også fra forskning, at musik og tale påvirker bl.a vandmolekyler. Vores krop har meget vand i sig, som også påvirkes også af tanker og følelser, og ligeså gør vores immunsforsvar.
Positivt skaber mere positivt.
Forebyggelse, og handlinger og redskaber til styrkelse og gode interaktioner, det er ekstra vigtigt i tider, hvor det går stærkt, og under Corona pandamien. Det, at “lande” i naturen, og vægte tid til at opbygge og styrke selvet, hvor naturen benyttes i livssamtalen fx, det handler naturligvist ikke kun om at få en dag i naturen (selvom det også tæller) uden bevidst nærvær med den og os selv, men handler naturligvist også om at benytte moders jords evner til at assistere os, hvis og når vi vil vælge det. Bevæge sig indeni og i kroppen. Blodet ruller og det gode ruller frem.

Vores energi og at påvirke træers energi… Og hvad ser vi med menneskers energi?
Jeg vil begynde her: Kirlian fotografier viser at vores legeme udstråler energi/frekvenser. Vi ved også vi kan også ofte føle energi i nærheden af kroppen, som kulde eller varme mm.., og se et smil fra et varmt sted ser anderledes ud end en der udstråler et koldt smil. Energien indeni kan føles og ses, og påvirker.
Vores udstråling/energi kan også kaldes aura, bl..a. Det, som vi udstråler, det er frekvenser, og det, som vi udstråler handler om hvem vi er og hvordan vi tænker og føler mm.. På Kirlian fotos kan der ses forskellige farver afhængigt af det vi er, og/eller er optaget af. Vi udsender energi, som det fotografi kan vise.
Dyrene sanser vores indre og ydre energi og de reagerer, og svarer på det. Dyrene behøver ikke noget teknisk udstyr. De har deres eget. Og de bruger det, fordi det udbygger livsindholdet til at forbedres. En af fordelene ved at inddrage dyr i samarbejdstræning af selvet og med andre er at dyrene er så bevidste, og når de ser vi tager en anden holdning indeni, og udstråler andet, så svarer de straks med andet. De viser resultater prompte. Og gevinster. Men de kan også medvirke til at “afdække” hvad der foregår indeni os, som vi måske ikke selv har fået øje på.

Såvel dyr som menneskers energi påvirker også hinanden. Forskning viser dyrenes energi kan påvirke vores, bl.a. vores hjerterytmer.
Hvis vi med Kirlian kamera fotograferer to mennesker sammen kan det også ses hvordan energien i hver “blender” med andres.
I en verden af energi er energi inde og hele tiden interagerer med hinanden. Også vores kropslige energi påvirkes af andre. Kvantefysikken beskriver det også.
Da vi kan forbindes med andres, så er det derforså vigtigt at få renset og styrket og centreret egen energi om sig selv, og det er hvad der bl.a. kan ske når vi er i naturen og med dyrene, men det er også vigtigt at vide at det, som vi gør for os selv, det påvirker også andres energi – og tilbage.

At kunne slå rod med sig selv, så vi står godt, og føle, tænke og agere fra hjerteligt sted, det er af stor stor betydning.
Naturen styrker naturligvist vores natur og styrke, hvis vi vil det. Og ilten og stofferne i naturen er med til at bringe større afklarethed lettere opstår, specielt når åndedrætsteknikker og fokustræning benyttes ligeså.
Vi har vores sanser for at bruge dem, og når vi bruger dem sker der mere end hvis vi lever vores liv baseret på tanker alene.

Men hvad gør vi ved naturen? I bogen, som jeg linker til, vises der at træerne også påvirkes af hvad vi udsender, og hvad vi siger.
Lisa Klint nævnte bogen for mig, fordi jeg fortalte hende at jeg kan mærke puls i træerne, og at træernes puls ændres når der er tale fra mennesker. Jeg kendte dengang ikke bogen, der viser at det kan måles med apparater. Ses. Og det lyder jo måske lidt mærkeligt for folk flest, det jeg kan, men det er nu engang sådan at det er, og min verden er – og det er blandt andet de evner, som jeg bruger, når jeg guider dig. Jeg mærker efter, og opfanger mere end ord, samtidigt med jeg lytter til dig, og via støtte med hjerte og intellekt til dig, dit hjertelige sted og intellekt, og med inddragelse af kroppe mm., så samarbejder vi om at bevidst gøre og at du kan opbygge dig, og du får selvfølgeligt redskaber med dig hjem, til at brug i hverdagen, eller når du føler for det. Dyrene inddrages også, hvis du ønsker det. Og andre muligheder er telefonsamtaler. Book trygt her: kontakt@livssamtalen.dk

Bogen understøtter, med målinger, at det rent faktisk sker, at vi påvirker hinanden, og ses via linket :). I de bøger, som min mester Shinto og jeg har udgivet, der skriver vi mere om energi, også om målinger af vand og dyrenes klogskab mm.. Fødevarers energi mm..

God vind du kære, og vid du er velkommen i min verden.

Winnie
https://www.penguinrandomhouse.com/books/602310/the-secret-therapy-of-trees-by-marco-mencagli-and-marco-nieri/