Hvordan ønsker du at have det? Frygt eller ro?

“Når dit fokus drejes fra frygt til fred og ro får du det bedre, og din krop er bedre i stand til at optimere immunforsvaret.”

OG i Livssamtalen/Heartandheadleadership.dk konceptet er der redskaber til at håndtere frygt og få mere fred og ro. Indeni, udenpå og i samspil med andre – også i fht. Corona.

Det føles godt når vi føler ro og fred. Også i kroppen, og for vores omgivelser.

En del af at kunne opnå mere fred handler om at forstå hvorfor freden forsvinder, og hjernens mekanismer i det, og at få lyttet til følelser, tanker og krop, så der opstår forståelse, som kan bruges til at forandre. Vores fokus er at assistere til et liv, hvor det føles bedre og hvor du har redskaber og forståelse som kan bruges til fremtidige nye situationer og selvfølgeligt også til hvad du er i nu.

Der er gevinster at hente, nu og på den lange bane: 
Indimellem kan det gøre ondt at mærke hvad der føles, og at tage fat om at se på sig selv, og forstå at bryde mønstre. Vi har som mennesker mange mekanismer og undertrykke eller løbe fra følelser og tanker, fx angst, uro og stress, bekymringer osv. gør det ikke lettere i længden at leve.

Det vil gøre mere ondt på den lange bane at ikke bryde de belastende uro-trykkende følelser og tanker, og kroppen husker, og er der ikke ryddet op vil bagagen tages med.

At gå i bestandig tilstand af at vide og føle ”der mangles forståelse og viden til at håndtere og transformere uro mm., så ro kan skabes, det kan forme en dyb uro og ”hvad nu hvis nyt kommer?, og nye situationer?, og det mærkes der ikke er redskaber til at håndtere nu, hvad så fremover?

Angsten kan blive en lurende følgesvende, som tager til for hver gang noget nyt ikke kan bringes til ro. Også på andre områder af livet. Det påvirker kroppen og kan blive en ond cirkel. Men har du redskaber til at stoppe op og forstå og favne og blive ven med angsten, så den kan hjælpe dig til at styrkes, så kan du forandre ”modvind” til ”medvind” før du løber panden imod muren, eller føler du lever i konstant følelse af pres, som tager din gode energi og gode muligheder fra dig. 
Når du har indsigter og viden kan opnå at føle dig mere tryg om at gå ud i livet og møde nye udfordringer. Også kropslige.

Er det nok at forstå årsager til angst opstår, og hvad vi er bange for? 
At forstå er et skridt på vejen men desværre ikke nok. For selvfølgeligt forstår vi alle at vi kan blive bekymrede og nervøse mm. MEN nogle gange kan det hårde stikke af med menneskers balance og ro, og nærmest ”overtage” sindet og følelserne, og kroppen præges, og livets indhold. Og reaktioner bliver efter det. Og der er det godt at forstå det sker, og hvorfor, men det føles stadig ikke godt nok at forstå, hvis hjernen styrer på den måde, og livet styres sådan, og der ikke er redskaber til at håndtere det og bringe ro – eller viden om at der er redskaber til at håndtere fremtidige udfordringer. 
Det gode er at der er muligheder for at få skabt ro, og ikke kun forståelse, via indsigter og redskaber, og dem deler vi gerne med dig i Livssamtalen/Heartandheadleadership.dk konceptet. 

Du er velkommen til at booke tlf. samtale eller livssamtale møde, fx i naturen. Vi har redskaber og erfaringer. Du er velkommen.

Booking: Kontakt@livssamtalen.dk

Medvindsønsker og take care,

Winnie Stubkjær Laursen, heartandheadleadership.dk