3 punkter: Dyr og menneskereaktioner, (også for dem uden dyr), irritationer, kærlig væren mm..

3 vigtige punkter, også for mennesker uden dyr; 

om betydningerne af Heartandheadleadership.dk i praksis.

Se med her om hvordan dyrene kan assistere vi mennesker.

Kære du, først af alt vil jeg lade dig vide at intet fra mig er ment som kritik af nogen. Alt hvad jeg bringer er med omsorg og venlighed bag, og medfølelse og ønsket om at assistere til en udbygget bevidsthed, som kan fremme muligheder for en mere fredelig og god verden indeni og imellem os. Dette indslag begiver sig rundt i hhv. menneskerigets indre og ydre og i dyrenes rige og indeholder desuden adfærdsteknikker. Vi håber du vil finde det nyttigt og inspirerende. Der findes flere indslag på vores facebook sider. 🙂

Flere kunder har spurgt på mine informationer om hvorfor vi reagerer på dyr og vores omgivelser. Fx på dyr, der bliver ved at larme op når de ser en, også når de samtidigt kan se eller høre at få at føle at mennesket bliver irriteret og foretrækker andet. Velkommen til indsigter i mennesker. Og i dyr og samspil, og betydningen af at kunne heartandheadleadership. Du kan læse mere om vores mere end 20 års erfaringer og få indblik i nuværende tilbud på vores hjemmeside (heartandheadleadership.dk)

Først af alt: der kan være mange svar, og dette første afsnit, 1, er der nogle generelle, og nummer 2 er primært om hunde og gøen og træning. Derefter er der del 3. I alle afsnit, men især i del 3, vil der være indsigter hvor nogle psykologiske aspekter inddraget. Afsnit 3 viser mest om hvordan adfærd hos dyr kan assistere til menneskers udvikling, og det er der mit interessefelt er sat i dag. På hvor meget spændende og positivt der er at kunne få med sig fra situationer med dyr hvor den menneskelige respons i første omgang ikke positiv.

Indslaget handler om alle dyr, såvel om katte, hunde, heste, hamster, køer, får og geder mf.. 

Dyr, som ser en komme gående, og melder ind med masser af lyde og ”gå i vejen” osv., trods for mennesket ignorerer dem eller udviser irritation fx. En kunde fortalte om hvordan nogle dyr var nødt til at sælges, fordi larmen var for meget. Nogle aflives. Andre mennesker reagerer med at blive ignorante, voldelige, råbende, overhektiske i at kommandere mm.. – imens andre bliver noget ganske andet. Og dette ganske andet er det, som jeg gerne vil dele om i dag, fordi det kan tjene jer alle til at føle mere veltilpashed. 

1: Forskning viser dyrene har masser af følelser og tanker og er bevidste væsner, og ikke kun ”reflekser og instinkt”. Dyrenes udtryk og adfærd er deres kommunikation til os. Og de håber vi er nærværende og bevidste nok til at kunne forstå dem. Ligesom mennesker føler sig bedst tilpas ved at forstås da gør dyr også. Det samme gør sig gældende indenfor påskønnelse.

Kald fra dyr, med lyde eller anden adfærd, kan være ”kald” hvor dyrene beder om hjælp, og så skal vi selvfølgeligt lytte og være der for dem. Vi skylder de følende dyr at tage ansvar for deres trivsel, men ikke kun fysisk også psykisk. En del af det handler om at tage ansvar for de menneskelige reaktioner på sådan vis at vores væremåde, tankegang og følelsesliv ikke belaster hverken dyr eller menneske, samvær eller andre. En af grundende til dyr kan kalde er for at få dækket de basale behov, såsom vand og mad og toiletmuligheder, og social god interaktion. Her er der lille indsigt om maden: Når dyr fx bliver meget larmende – eller tiggende – i fht. at få mad, selvom de ikke ser ud til at mangle vægtmæssigt, da kan det skyldes dyrene mangler nogle grundstoffer, eller andet sundhedsfremmende, i den mad som de allerede får. Og hvis vi ikke selv kan finde ud af det håber de at tale med deres sprog kan få os til at tænke og reagere positivt og støttende og undersøgende på at deres ”over-fokus” . De håber vi forstår at tænke ”Hvad vil dyr fortælle os, hvis dyr kan tale med os?” Dyrene vil gerne have det godt, også med os, som er deres flok. Derfor er de ikke ude på at genere os. Men hvorfor generes vi så af deres væremåde? Vent og se . 

2: Dyr er meget kloge, hvilket også forskning viser. Og de er prioriterer deres energi, så de går ikke ind i at bruge tid på at kalde uden der er gode grunde. Dyrene har aldrig brug for vi antager ”de dumme dyr”, forstår de dog ikke de bare skal tie osv. Dyrene har brug for vi forstår dem, ligesom mennesker gerne vil forstås. Er foder, vand og almen pleje på plads, også fra dyrenes perspektiv ;), er dyr sædvanligvis stille og rolige og ser godt ud i pels, øjne, har bløde bevægelser mm. Roen kan dog ændres til larm og uro hvis de har fået opfattelsen af de fx skal gøre en indsats for at få anerkendelse, eller i håb om at få anerkendelse. Ros, og hvor og på hvad dyrene har fokus på når de roses kan ofte ses ved deres væremåde efterfølgende. Her er nogle eksempler på hvordan det kan gå galt. Du giver mad lige præcist da de giver lyde. Smart, tænker dyrene så; lyden giver mad. Men hvis mennesket så ikke svarer med mad næste gang, så kan dyrene tænke ”så må vi prøve lidt mere for at få mere mad”. Og hvad gør man så? Første skridt til at forandre er at være nærværende og tænke over indsatsen fra en selv. 

Her er et eksempel om hunde: Når hunde fx gøer kan det ofte være et ”råb om kærlighed” og hunden kan gøre det med dette håb: ”se og find glæde ved at jeg som hund gør en indsats for vores flok sikkerhed og fortæller dig om andre”.

Et psykisk behov efter accept og påskønnelse kan være større end det fysiske behov mere end et behov for at larme/gø.!

En hund, som ikke føler sig helt sikker på sit menneskes kærlighed, og sin berettigelse til hvordan en plads i flokken kan sikres, vil kunne finde på at gø mere. I håbet om mere gøen så vil udløse accept. Ser du jeg gør noget? Tænker hunden. Og når mennesket ikke får formet nok godt nærvær og anerkendelse så tænker dyr kreativt. Og prøver sig frem. Det er positivt og tegn på velvillighed. Det er ikke tegn på dis-respekt. Dyr kan tænke: Hvis du ikke ønsker det her fra mig, hvad skal jeg så gøre for at du bliver glad og fyldt med kærlighed og accept af mig? Og hvad svarer du med? 
Hvad du er i dig former hvad du føler og gør udenfor dig, og ofte også overfor dyr. 

Ønskes det ikke dyret gøer vil det ikke gavne at skælde ud, men i stedet at få flyttet fokus til noget andet, som de så kan udføre og få ros for. Få deres opmærksomhed afledt til at du hellere vil de gør andet, fx udføre ”sæt dig og kom og sæt dig” kommandoer med succesfuld respons, og rose for det. (OBS træn kun sæt dig og andre fysiske øvelser med dyr som har velfungerende kroppe. Hvorfor: ellers føler de du ikke elsker dem, fordi du beder dem om noget der gør ondt på dem).

Råber du ”KOM” imens de gøer, for at få hunden væk fra gøen, og hunden kommer men har fokus på gå oplevelserne også, hvis du så roser imens den løber fra gø stedet, da vil nogle hunde tro de fik ros for at fx løbe væk fra dig, og over og gø, og derefter at komme tilbage. Løbe og larme. Og så vil de gø mere, og blive mere aktive, i håbet om”bliver du så glad?”. 

Find fokus på andet end det I er utilfredse ved, og få skabt gode oplevelser, og ros så der.

Både overfor din hund og indeni kan dette fokus skift forandre en masse.

3: MEN udover det ovenstående er der dyr som kan finde på at larme uanset ros, afvisninger eller andet overfor dem.

De dyr kan være fx får, som bræger hver gang de ser dig, eller katte, der går og miaver, eller hunde der piber, kløer sig, bider, løber væk, eller hesten der ”hopper” eller dyr kan søge efter din gode opmærksomhed på andre måder, fx fysisk puffer til dig eller stiller sig foran dig mm.

Den gruppe af dyr vækker ofte irritation hos folk, har jeg erfaret. Og det er det der er mit fokus i dette indlæg. 

Hvorfor og hvad kan vi bruge det til på gode måder?

Kender du til at blive ført af dit hoved, så tankerne fylder og vejrtrækningen er kort, og kroppen føles ikke så meget som når du er afslappet og i ro? Måske har du måske så meget i dig at du næsten bliver lyd ”overfølsom” overfor tlf ”bib”, eller ”nej nu vil de mennesker igen have fra mig, og jeg må virkeligt tage mig sammen for at være deltagende”, eller andre scenarier, hvor du er høflig overfor mennesker, men i bund og grund måske ikke så høflig overfor dine egne behov, lige der? Er det noget du har prøvet eller kender? Det kan der være mange årsager og løsninger på, som Livssamtalen kan bringe op, og det er vigtigt fordi at overhøre egne behov, måske som mønster hvor indsats skabes  for at få anerkendelse og individet presser sig over egne grænser, og ikke står op for selvets behov, eller ganske enkelt ikke mere mærker dem, det kan være vejen til stress rammer. Og sygdomme mm.. I større eller mindre grad. Følelser såsom angst og utryghed, koncentrationsbesvær mm., kan være bl.a. tegn på systemet er drænet, og mangler evnen til at oparbejde sikkerhed dybt indeni. Overlevelsen føles truet fordi mængden opbrugt energi er mindre end hvad der kommer ind af god energi. 

Og hvad har det så med dyr og lyde at gøre, eller andre former der kan vække irritation? Dette:

Dyr er sansende væsner. Når vi er glade og rolige og i kontakt med ”hjertet”/hjertelige følelser  som mennesker er vores mimik i ansigtet, og bevægelser generelt, ganske andre end når vi er ”oppe i hovedet”. Vejrtrækningen, hvor rolige eller angste ”frekvenser” vi sender ud mm. Dyrene er så nærværende de er vant med at aflæse alle signaler. De kan selvfølgeligt også godt se når vi bliver ”snerpede”/irriterede pga. de kalder. Vores reaktioner på dyr kan også indikere hvordan vi har det – bevidst som ubevidst.

OG Dyrene opdager når vi er irriterede. De kan se på os når vi styres af vores sind/hoved mere end vi er i hjerteligheden og nærværende og i ro i nuet. Og med dem. Og hvorfor ”larmer de så op?”.

Dyrene mærker hvor sundt det er at kunne fokusere på alt det gode i nuet, og at det kan sikre overlevelsen – og at usund stress ikke er godt. Når dyr så betragter os og kan se vi i tankerne er andetsteds end nu og her, såsom fx 50% tankemæssigt og følelsesmæssigt optaget af det ude i fremtiden, 40% i fortiden og 10 %i nutiden, ja så synes de at det er kloge at råbe ”vagt i gevær”. Vi vil kun opdage nuets eventuelle farer med 10% sandsynlighed, og oftest for sent, eller meget sent. Uden nærvær er det svært at opdage hvad der er nært ved os.

Spørgsmålet er hvorfor du blev som du blev, og om dit hoved løb af med dig, eller verden løb ind over dig, så du mistede kontakten med hjertelig rummelighed..… og nuet. Eller andet… Mine erfaringer er at jo før der opstår forståelse, og findes redskaber, så der kan komme ro indeni, stabilt, jo bedre kan resten af livet blive, og samvær med en selv og andre. Og dyrene. Forståelser former fred med alt og alle, når forståelse indebærer såvel hjertelighed som intellekt går i samklang og i medvind. Finder du det udfordrende at hver dag, hvert minut, at kunne være i ro med alle andre og dig selv? Hvis du føler for det har jeg redskaber jeg gerne deler med dig. Dyrene venter på den hjertelige rummelige i dig er med i din levevej, og at ventetiden for at nå til at udleve det mere om mere, også med dyrene, ikke er lang. .

Dyrene gør noget for at få os nærværende. Ikke som kritik eller for at genere, men i håbet om vi mennesker forstår at dyrene har hjertet med i hvad de gør, også overfor os. De prøver at hjælpe os og flokken. De mærker os, og ved i hovedet at de må prøve at hjælpe deres flok (Vi mennesker) til at få fokus på nærværet og stresse af. De kalder på dig. På den ene eller anden måde. Dyrene kalder på dig. Hvad du svarer er … ??? Jo mere irriteret eller afvisende du bliver, jo mere vil de føle de må ”råbe” højere, og gøre mere, for at få dig ind i nærvær og hjertelig energi. Men styrer dit hoved, og hjertet er på ”off”, så vil dine egne følelser og reaktioner afspejle det. Og dit ydre.

Men hvad svarer du med? Kritik, irritation? Salg? Slag og afvisning? Er det hjerteligt? Eller tager du dyrenes bevidsthed og sanseevner alvorligt og stopper op og er med dem med hjerte og taknemlighed? Får brudt dine mønstre og skaber bedre? Eller… Dine mønstre er med til at forme dit liv, og deres. De Kloge Dyr prøver at assistere til en bedre verden for alle. Det mindste vi kan gøre er at stoppe op og takke for indsatsen, ik?

Jo mere irriteret og ukærlig og ikke-rummelig du er, jo mere er du udenfor dit hjerte og center.

Heartandheadleadership.dk findes for dig som synes du og dine omgivelser har gavn ved god balance, indeni, udenpå og imellem. Har du lyst til livet, hvor du føler du har flere redskaber til at få hjerte og hoved til at samarbejde, og kunne forme mønstre gavner dig og dem du er med, og indsigter og redskaber til at mindske stress og trang til at kritisere andre? Ønsker du at mindske stress, hvis det allerede har slået ind? Jeg er her for dig og dine.

Heartandheadleadership.dk. (også på facebook og på instagram)

Medvindsønsker og take care,

Team De Kloge Dyr & Winnie Stubkjær Laursen