Forskning viser:

 

 • Socialt stress, altså bl.a. uro i forholdet med andre, påvirker også kroppens energi, og kan belaste den. Stress i et individ – hvad enten det opstår som følge af andres væremåde, livets indhold eller fra eget krop/tanker/følelser/levestil kan vi holde til i en periode, men det er vigtigt at kunne bryde ud af det i tide – og vide hvordan stress kan forebygges. Der er mange signaler som stressede ikke opdager i tide, bl.a. pga. hvordan vores hjernes systemer virker. Livssamtalen til formål at assistere med at minimere stress og styrke personer.
  • I Livssamtalen arbejder vi med at vende ‘modvind/modtryk’ til ’medvind/styrke’, og med at udbygge egen balancen. Vi arbejder bl.a. med hvordan du kan vende bl.a. uro, stress, utryghed, sårbarhed, utilstrækkelighedsfølelser til det modsatte, samt hvordan du kan træne din bevidsthed så du kan benytte dine angreb-flugt-stivnet/’stilhed’-underkastelses-forsvarsmekanismer/autopiloter og sanser til at styrke dig og give dig kontakt med flere ressourcer, der kan løfte og styrke dig.
 • Kroppen reagerer på tanker, følelser, dyr, naturen og samspillet med andre – men vi kan også i egen energi påvirkes af, hvordan andre har det, fysisk og psykisk. At gøre noget for sig selv vil påvirke andre også – og at vide hvordan du kan assistere andre vil også hjælpe dig – og firmaer som helhed.
  • I Livssamtalen arbejder vi med det centrede selv, og styring af jeget i fht. andre, men også hvordan vi kan bruge energien i os og fra os til bevidst – men uden manipulation – at forme bedringer.
 • Vores samlede energi består af bl.a. vores sanselige krop, og vores tanker og følelser. Hvilket ‘tanke-tog’ vi er på, eller hvad vi ’føle-tog’ vi følger, kan indvirke på reaktioner på os selv og på andre og vores krop. På god måde og indimellem på mindre konstruktiv vis. Bl.a. påvirkes vores hormoner af hvordan vi har det, og immunforsvaret.
  • I Livssamtalen arbejder vi åbent og ærligt med de mange aspekter, som vi naturligvis har som komplekse mennesker. Vi arbejder også med, hvad der kan give evnen til at kunne styre hjernens systemer, følelser og tankemønstre, og hvordan der i det hele menneskes mange ‘sider’ kan findes øgede ressourcer. I det er det naturligt at lade vores kropslige sanseevner assistere. At kunne få fat om detaljer i helheden kan indvirke på trivsel, også med helheden.
 • Samvær med bl.a. heste, og meditativ og nærværende sanseorienteret væren i naturen (eller sansehaver), kan ændre hjernebølger, og fremme ro og rehabilitering. Hvordan vi har det indvirker på kroppens energi, og psyken og tankerne, arbejds- og interaktions-, kommunikationsevner osv..
  • I Livssamtalen kan vi tage møder, hvor vi er med heste og/eller i naturen. Naturen er naturlig. Dyr er naturlige. At være med det naturlige kan aktivere, hvem vi helt naturligt er, helt inde i os og i forskellige situationer, og kan vejlede os til at blive mere opmærksomme på, fx hvornår vi kan finde på at tilpasse os på bekostning af os selv, presse os udover vores velbefindende mm.. At kunne mærke og kende den fine grænse der går imellem at bruge for meget af sig i forhold til, hvad der fyldes på af styrkende energi, det er med til at kunne forebygge stress, og skabe bedre nattesøvn, overskud mm..

 

Vi arbejder naturligvis under trygge forhold, og tager hensyn til, hvad du som kunde ønsker og føler tryghed ved. At være åben for dyrene og naturens indvirkning kan virke på andre, som at man som mennesker rummer at være åben overfor andre, og kan sende et smukt og anderledes stærkt signal til fx en leders ansatte. At møde sig selv under helt andre forhold kan være med til at indse mere om ens egne mønstre. At skifte miljø under arbejdet med en selv, og ens kollegaer, kan gøre det lettere at se mere klart, og nye potentialer. Hjernen har meget at skulle håndtere på en dag, og kan lide mønstre og ‘kontrol’, men det er ikke alt, vi som mennesker kan kontrollere – men vi kan lære at finde mere fred med det hele, uanset hvordan det er. En del af at kunne opnå mere fred, er at kunne finde hvile i sin hjerne og resten af kroppen, følelser og tanker. At kunne få skabt hvile, kan indvirke rehabiliterende. Men den rehabiliterende tilstand kan også opnås i løbet af dagen i vågen tilstand. Den stille, fredelige men styrkende tilstand, kan betyde uendeligt meget for hvordan livet som menneske – og interaktioner, kommunikationer og samarbejde – kan føles og forme sig. Medvind kan øges – og uden evnen til at koble af kan medvinden stoppe, eller omforme sig til modvind, stress, irritabilitet, angst, utryghed, depressioner, nedsat immunforsvar kan følge mm. I Livssamtalen arbejder vi med, hvad der naturligt kan føles som styrkende for dig – i hverdagen og under omstillinger. Vi arbejder med det hele menneske, og ikke kun via intellektet.

 

 • Forskning viser at dyr, bl.a. heste, er bevidste væsner, med følelser og tanker a la mennesker, og at de har evnen til at aflæse og forstå menneskers ansigtsudtryk, og huske vores indvirkninger/væremåde. Dyrene har desuden veludviklede empatiske evner, og det, sammen med deres veludviklende evne til at sanse hvad de skal være opmærksomme på for at bedre at kunne sikre overlevelsen – og deres ønsker om at assistere til godt samarbejde med mennesker/flokken – det gør at dyrene helt naturligt og bevidst bruger deres sanser og bevidsthed til at tune ind på, hvad der foregår i de mennesker, som dyrene arbejder med, og de reagerer på vores indre og ydre – også det som vi måske ikke selv har opdaget. Det samme gør andre mennesker.
  • I Livssamtalen kan dyrene indgå, som den ikke-ordmæssige assistent, og den som kan udbygge evnen til at forstå, hvad vi udstråler udover vores ord. Dyr mærker hvornår/hvis vores ord siger et og kroppen andet – og dyrene er med det, der er – og reagerer på det. Dyrene kan med deres reaktioner fungere som spejlbillede af mennesket, hvorved undersøgelse af dyrenes ‘svar’ kan medvirke til bevidsthedsudvidende indsigter hos os mennesker – og dermed kan evnen til at forstå sig selv og egen indvirkning, og andres reaktioner på en selv, udbygges i væsentlig grad. Erfaringerne fra arbejdet med en selv via dyrene er nyttige – uanset om man har forudgående kendskab og erfaringer til dyr eller ej – og træning fra samarbejde med dyrene kan overføres og bruges i arbejdet med andre mennesker. Arbejdet med dyrene kan øge selvindsigter – og oftest langt mere end arbejde menneske til menneske og med ord alene kan. Ingen kollegaer trives ved at piskes rundt, eller ‘sparkes’ rundt, og det gør dyr heller ikke. I Livssamtalen optrænes bevidstheden til, hvordan tryghed og motivation kan fremmes via bevidstheden udvides via bevidst og undersøgende samspil med de kære bevidste dyr, hvis adfærd er udtryk for, hvad de føler og tænker og oplever hos os.

 

At kunne forstå sig selv og andre – og bl.a. deres reaktioner – kan bidrage til at kunne balancere bedre i livets mange aspekter. At kunne forstå og have gode indsigter og redskaber, kan dermed øge evnen til at rumme andre og en selv, og kommunikere venligt. Det kan også medvirke til at kunne samle mere styrke i nuet, og dermed til at få energi til lettere og mere effektivt til i rette tid at kunne se og føle, hvad der skal til for at omforme bl.a. uro til ro, konfliktsituationer til berigende situationer, og forandre stress til livsgaver, opleve at persontypeforskelligheder og forskellige arbejdsgange bliver støttende gaver fremfor frustration og irritation mm..

I Livssamtalen sætter vi fokus på hvad livets indhold, tanker og følelser, hjernen ’historier’, samspil og kommunikationer mm., kan oplyse om og bringe af ’lysglimt og gaver’ mm.. Ikke blot i nuet er der meget godt at hente, men også fra fortiden – og det kan bruges i til udbygge mulighederne for en bedre livsrejse fremad.

Jeg, Winnie Stubkjær, er ejeren af
Livssamtalen/Hjerte&Hoved Lederskab/Heart&Head Leadership.
Jeg kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk