Velkommen

Heart And Head Leadership
(Hjerte og Hoved Lederskab)

Vi tilbyder unikke og effektive koncepter til private og/eller erhvervslivet.

Mere end 20 års erfaringer bag.

Anne Mette Finnerup: ”Som menneske, og erhvervsleder, har jeg i mange år været søgende i fht personlig udvikling og samarbejde Selvom jeg har gjort det i mange år, så har jeg aldrig tidligere oplevet en så klar og præcis indsigt, på så kort tid, som under tlf. samtale med Winnie.”

Vores koncepter er for alle. Såvel ledere og alle mulige andre mennesker, der må ønske at udbygge god selvledelsesevne (og motiverende godt tryghedsgivende lederskab), forståelse af selvet og andre, autentisk ro og evne til at agere autentisk venligt, balanceret samarbejde og udbygge interaktions- og relations-bevidsthed om selvet og andre mm.. Vi arbejder med såvel mennesker, der føler sig stressramte, eller gerne vil mindske risiko for usund stress, og alle andre ”modvind” tilstande, men selvfølgeligt også med de mennesker, der er der i livet, hvor de ”blot” søger efter at udbygge de skønne følelser og tanker og relationer mm., såsom fx at følge flere drømme og opnå flere mål, blive bedre til nærvær osv.. Alle er velkomne og intet er for stort eller for småt til at være betydningsfuldt.

Forskning viser at det betaler sig i mere end en forstand at kunne undersøge sit indre og arbejde med det, og kunne finde ro med sig selv, andre og livets indhold, og have gode rolige interaktionsindhold og samarbejder med andre mennesker (og/eller dyr). Det betaler sig, sagt med andre ord, at kunne føle og følge sit rolige indre, hjerteligheden/hjertet, og få det og intellektet til at arbejde sammen. Det kan lede til følelser af mere medvind.

Forskning viser også at vi reagerer på vores følelser og tanker, og vores kroppe og immunforsvar reagerer. Såvel på stressfremkaldende tanker og følelser og adfærd, og andre urogivende varianter af ”modvind”, men også på de rolige, venlige, støttende og hjertebårne medvindsvarianter – og/eller udsving.

Adfærd, bl.a. angreb eller konfliktskyhed eller mangel på handling, eller dyb autentisk ro og støtte evner fx, kan illustrere noget om hvordan det indre er, hvilket betyder at lige såvel som omgivelserne i større eller mindre grad kan påvirke os så kan vores omgivelser også påvirkes af hvordan vi har det og opfører os.

Vi er enige om at gode følelser, autentisk venlighed, ro og rummelighed og god kommunikation imellem os føles generelt bedst for alle, korrekt? Det kan mærkes om folk spiller skuespil eller om vi mødes med autentisk venlig adfærd. Forudsætningerne for at kunne agere autentisk venligt, åbent, rummeligt og roligt i enhver situation, og med enhver uanset om de er enige med os eller ej, det afhænger bl.a. at vi har evnen til at kunne forstå og håndtere tanker, følelser og reaktioner i os selv. Når vi kan i intellektet kan forstå og balancere med vores egne følelser, tanker og reaktioner kan vi også nå til at være i hjertet og agere ud fra hjertelig autentisk venlig dybtfølt ro – og ikke kun tænkt ro.

Karsten Birk, Selvstændig erhvervsdrivende:
”Du er et af de få mennesker, hvor jeg føler, at jeg altid kan slappe helt af og altid være den, jeg er.
Jeg kan sige lige nøjagtigt det, der står forrest i tankerækken. Tingene modtages, som det er sagt. Ting, som jeg normalt ikke siger til andre, dem er jeg tryg ved at sige til dig Winnie”

Ro/Hjertelighed kan ”smitte”, forstået sådan at stemninger smitter, men forskning hos bl.a. HeartMath org. viser at den energi vi udsender kan måles og den påvirke andres tilstande/energi. Hvis vi sidestiller dette med samarbejde og firmamiljøer, eller forhold, så kan vi groft opridset sige at dem, som forstår at arbejde med det hele menneske og at balancere i sig med følelser og tanker, og projektioner, vil påvirke trivsel på anden måde end dem, som ikke har dybfølt ro og balance indeni med sig selv og med andre. Vi arbejder i HeartAndHeadLeadership med det hele menneskes verden fordi vi oplever det forbedrer mest. Den personlige energi i os (også den vi måske prøver at ”gemmer”/undertrykke) kan påvirke omgivelserne og deres energi, og også vores krop. Vores hjerne og energi opfanger langt mere end vi (måske) er bevidste om, og sender signaler til kroppen, som får kroppen til at reagere før vi (måske) i tanker og følelser opdager signalerne – også dem fra andre. Vi kan beskrive det som at vi har en intuition, som rækker udover hvad vi måske kan tænke os frem til, men lytter vi? I rette tid? Kroppen gør, men den lytter også til alle de direkte og indirekte signaler der hele tiden svinger i og imellem os bl.a. pga. følelser og tanker, kropssprog og ord mm.. Vi påvirker hele tiden hinanden bevidst og/eller ubevidst, to-vejs, hvilket betyder at bl.a. på arbejdspladser og i andre forhold så betaler sig også for dig at være så andre kan føler sig rolige og godt tilpasse sammen med dig. Det er klogt at arbejde med sig selv og evnen til at være i indre ro med sig selv, alene og sammen med andre. Og for kroppen er det bedst at sindet og følelserne har rolig medvind.

Dyrene eminente til at udbygge forståelsen af det hele menneskes tilstand og indvirkning på omgivelserne fordi dyrene er sansemæssigt beviste om alt, som vi udsender, og dyr reagerer på dem, fordi dyrene ved det er klogt at lytte til alle signaler under interaktioner. Vi kan lære meget via de ”spejlende” dyr. Derfor inddrages dyrene nogle af tilbuddende fra Heart And Head Leadership. Men viser forskning at dyr kan noget godt for vi mennesker? Ja, forskning viser at godt samvær med dyr kan indvirke styrkende. Også nærværende tilstedeværelse i naturen kan gøre godt, og derfor inddrager vi naturligvis også naturen i vores tilbud. Du kan se mere om vores arbejde under ”Tilbud”.

I Heart And Head Leadership arbejder vi med viden (også videnskabelig) bag og erfaringer, autentisk venlighed og rummelighed. Vi gør det fordi vi føler og tænker at alle fortjener en verden, som føles god – også indeni – og have og benytte redskaber til at håndtere livet på måder, som føles godt. Hvis vi har redskaber og tager ansvar. At tage ansvar består i min verden ikke i at underkende følelser eller tanker, men kunne finde ind til at forstå dem og vores hjerner og kropslige signaler, og hele dem med hjertelighed/venlighed – men samtidigt skal vi også gerne kunne finde en stille fred indeni. Vi arbejder med begge dele, herunder at nævne meditationsteknikker. Vores erfaringer er at helede følelser, oplevelser og tanker ikke ”larmer” op i nye møder, og fremtiden, som hvis der ikke er forstået, favnet og helet med hjerte og intellekt hånd i hånd. Det føles afstressende og vide at livet kan ”bare komme an for vi har redskaber til at kunne stå med ro”.

”Hvad Winnies evner kan, for dem, som gerne vil have en betydningsfuld samtale og udvikling?:

Winnie har ufattelig dyb og autentisk indlevelsesevne og forståelse for den enkeltes livssituation. Winnie formår ved aktiv lytning at spore sig ind på områder, hvorpå hun kan stille spørgsmål, som starter en øget refleksionsproces.

Hendes evner bidrager til at den enkelte kan udvikle sig og flytte sig i en ønsket retning. Med dette nye udgangspunkt kan den enkelte lettere bidrage til udvikling i sine egne omgivelser, herunder i samarbejdet med andre.”

Vores fokus er at udbygge forståelsen for følelser, tanker, kropslige signaler, adfærd og behov, interaktions- og relations-bevidsthed, og for andre og livets indhold på gavnlig vis. Vi arbejder via respekt og hensyn, og via dialog og ”aktiv” stilhed, og andre metoder, herunder belysning af pausesignaler. Vi deler indsigter og redskaber så gode styrkende forandringer lettere kan manifesteres til vedvarende gavn for dig og dine omgivelser.

Hvis du er nysgerrig på hvilke indsigter og redskaber HeartAndHeadLeadership kan tilføre dit liv, også selvom du måske allerede har et velfungerende liv indre som ydre, så er du meget velkommen. Intet er for småt til at være af betydning. Eller ”pinligt”. Det tager tid at træne sig op til at kunne gå som vi ønsker, og det ved vi.

Hvad der har betydning for dig har også betydning for mig/os.

Vores koncepter, teknikker og erfaringer gør at vi kan skræddersy assistance tilpasset dine behov. Vi har mange alsidige redskaber i værktøjskassen, og vi deler gerne med dig fordi vi føler alle fortjener at have redskaber til at kunne håndtere og forbedre livet. Vi arbejder med autentisk venlighed, omsorgsfuld og vidensbaseret tilgang, forståelse og styrkende redskaber. Hvor hjerte og intellekt samarbejder.

Vi ønsker alt godt til dig og dine.

Du kan se vores tilbud og arbejdsgang under fanen ”Tilbud”, samt udbyggede beskrivelser af HeartAndHeadLeadership.

Husk Du altid er hjertelig velkommen. Præcist som du er og med det, som du gerne vil have mere medvind med.

Intet er for stort eller småt til at have betydning.

Medvindsønsker,
Winnie Stubkjær Laursen (f.1973)
Mail: kontakt@livssamtalen.dk